KUĢU AĢENTĒŠANA

Pieredzes bagātas un profesionālas Compass Transit komandas ir gatavas apkalpot jebkura tipa kuģus, tostarp pasažieru un militāros, visās ostās no Kaļiņingradas līdz Sanktpēterburgai.

 

MĒS PIEDĀVĀJAM:

Lūdzu, vērsieties pie mums, ja Jums ir nepieciešama palīdzība vai padoms.

 

KUĢU AĢENTĒŠANA

Tālr.: +371 67503910

Fakss: +371 67503911

E-pastsl: riga.agency@compass-transit.com

RAKSTIET MUMS

COMPASS TRANSIT SIA

Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija

Tālrunis: +371 67028450

Fakss: +371 67028453

E-mail: riga.secretary@compass-transit.com

© Compass-Transit SIA • 2017 | Design by Absolute Management • 2017

 • KLAIŅKUĢU AĢENTĒŠANA

  • Visu formalitāšu kārtošana ar vietējiem valsts kontroles dienestiem
  • Muitas formalitāšu kārtošana pie iekraušanas un izkraušanas
  • Ostas maksu finansēšana
  • Loču, velkoņu un tauvotāju pakalpojumu pasūtīšana
  • Aktuālas informācijas par kuģu vizīti ostā aprites nodrošināšana attiecībā pret ieinteresētajām pusēm
  • Sateču, kanalizācijas ūdeņu un ūdeņu pēc kuģu tvertņu un cisternu tīrīšanas, kā arī citu atkritumu nodošanas nodrošināšana
  • Kuģu remonta darbu organizēšana kuģu remonta darbnīcās un kuģu būvētavās
  • Kuģu nodrošināšana ar degvielu, dzeramo ūdeni un smērvielām
  • Karšu un citu navigācijas ierīču piegāde
  • Kuģu rezerves daļu piegāde un muitas formalitāšu kārtošana
  • Detalizēta, precīza un savlaicīga rēķinu izrakstīšanu un gala izmaksu aprēķināšana
 • SERVISA APKALPOŠANA

  • Apkalpes locekļu nogādāšana pie ārsta
  • Kuģu apkalpes locekļu vajadzību nodrošināšana
  • Palīdzība ekipāžas vadīšanā: sagaidīšana lidostās, nogādāšana līdz kuģim, viesnīcu rezervēšana
  • Ostu caurlaižu formēšana
  • Pakalpojuma “Cash to Master” organizēšana un piegādi
  • Sanitāro sertifikātu noformēšana
  • Kuģu rezerves daļu piegāde un muitas formalitāšu kārtošana
  • Dažādu kuģu inspekciju organizēšana
 • SUB-AĢENTĒŠANA

  • Kuģa ienākšanas un iziešanas noformēšana
  • Pakalpojums “Cash to Master”
  • Sūtījumu piegāde uz kuģi un muitas formalitāšu kārtošana
  • Klātbūtne iekraušanas un izkraušanas laikā
 • KUĢA ĪPAŠNIEKA AĢENTS

  • Izmaksu kontrole
  • Inspektora iecelšana
  • Naudas līdzekļu izsniegšana
  • Konfliktu risināšana
  • Operāciju monitorings